انجام نمونه گیری و انجام آزمایش در منزل

انجام نمونه گیری و انجام آزمایش در منزل

اگر به دلیل نمی خواهید یا نمی توانید به ازمایشگاه بروید می توانید بخواهید که آزمایش در منزل یا محل کار شما انجام شود.
خدمات آزمایشگاه در منزل چتر سفید این امکان را برای شما فراهم می سازد تا در کمترین زمان ممکن به صورت 24ساعته نمونه گیری آزمایشگاهی در منزل خودتان انجام شود
گروه خدمات درمانی چتر سفید این افتخار را دارد کلیه ازمایش هایی را که در مراکز مختلف انجام می شود با حفظ کیفیت و در کوتاهترین زمان ممکن انجام دهید.
لیست تعدادی از ازمایش های قابل ارائه در منزل:

 • ازمایش قندناشتا در منزل
 • ازمایش کلسترول در منزل
 • ازمایش اوره در منزل
 • ازمایش انالیز ادرار در منزل
 • ازمایش کراتین در منزل
 • ازمایش کشت ادرار در منزل
 • ازمایش انالیز ادرار در منزل
 • ازمایش کشت ادرار در منزل
 • ازمایش کلسترول در منزل
 • ازمایش ویتامین Dدر منزل
 • ازمایش پتاسیم،فسفر،سدیم در منزل