مراقبت ویژه در منزل CCU – ICU

مراقبت ویژه در منزل (CCU-ICU)

مراقبت های ویژه درمنزل عبارت است از ارائه خدمات ICU و CCU در منزل به افرادی که بیماری آن ها پیشرفته شده است و ملزم به استفاده از دستگاه هاICU و CCU هستند.
این بیماران با تمام تجهیزات ICU که اختصاصا جهت خدمات پرستاری در منزل طراحی و ساخته شده اند از ICU و یا سایر بخش های بیمارستان طی فرایند کاملا مشخص از بیمارستان ترخیص و با حفظ ایمنی و اطمینان کامل و ضمن رعایت تمام استانداردهای پزشکی و درمانی به منزل منتقل میشوند.

  • کاهش هزینه ها با پرستاری در منزل
  • ارائه خدمات متناسب با نیازهایی که بیمار دارد.
  • محیط اطراف بیمار
  • کاهش خطر ابتلا به عفونت های بیمارستانی