فتوتراپی(درمان زردی)

فتوتراپی – درمان زردی

زردی یا یرقان

بالارفتن میزان بیلی روبین در سطح خون را یرقان می گویند- که بدلیل نارسایی کبد در رفع بیلی روبین اتفاق می افتد. باتوجه به عدم دفع بیلی روبین این ماده در سطح پوست و چشم رسوب می کند و باعث زردی در این ناحیه می شود.درصورت عدم درمان باعث افزایش بیلی روبین شده و احتمال رسوب در بافت مغزو آسیب های مغزی میشود.

زردی در نوزادان

دلیل زردی در نوزادان بیشتر بخاطر عدم تکامل کبد و ناتوانی در دفع بیلی روبین می باشد که پس یک الی دو هفته کاهش پیدا می کند.

عواملی که بر روی زردی تاثیر دارد :

1-نارسایی کبدی

2-تغذیه نوزاد

3-تفاوت گروه خونی نوزاد با مادر

درمان زردی – فتوتراپی

نور با طول موج  400nm الی 520nm می تواند باعث تجزیه بیلی روبین و سپس دفع آن از طریق کبد و نهایتا ادرار شود.

استفاده از دستگاه های فتوتراپی با ایجاد نور با طول موج مختلف می تواند در درمان زردی موثر باشد.

با افزایش میزان زردی باید از میزان تابش بیشتری (مدت زمان) و با زاویه های مختلفی استفاده نمود تا بتوان زردی نوزاد را در بازه زمانی 2 الی 3 روز به میزان طبیعی رساند .

عواملی چون تغذیه مناسب ، نحوه مناسب از دستگاه می تواند در درمان زردی موثر باشد که این آموزش ها از طریق کارشناسان مرکز چتر سفید حین نصب دستگاه قابل آموزش به مادر و همراهان می باشد.

با مشاوره و آموزش های مرکز خدمات درمانی چترسفید زیر نظر کارشناسی ارشد مراقبت های ویژه و متخصصین اطفال همراه شما در برطرف کردن زردی نوزاد دلبندتان هستیم .

  • دستگاه LEDتابشیسیستم های فتوتراپی LED که از LED های نیتریت گالیم استفاده میشود و نور بصورت عمود می تابد.
  • دستگاه LED سه بعدیدستگاه بصورت تونلی می باشد که باعث میشود که سطح بیشتری از پوست مورد تابش قرار گیرد.
  • دستگاه LED چهاربعدیدستگاه تونلی می باشد و از کف دستگاه نیز تابش انجام میشود. در این نوع دستگاه از چهار طرف نور تابیده میشود.
  • دستگاه تابشی(مهتابی)از لامپ های مهتابی فلیپس استفاده می شود که در زردی های پایین مورد استفاده قرار می گیرد .