نگهداری از کودک

پرستار یکی از اعضای تیم مراقبت های درمانی است که نقش بسیار مهمی را در حمایت های جسمی و روحی بر عهده دارد.امروزه به دلیل اشتغال مادران و یا به دلیل پرجمعیت بودن خانواده و کمبود وقت آنها این مسئولیت را برعهده پرستاران می سپارند. پرستار در منزل علاوه بر وظایف درمانی مسئولیت برقراری ارتباط با بیماران را دارد. امروزه پرستاران وظیفه نگهداری از کودک را دارند.

تلفن ثابت : 02146136014
تلفن همراه : 09120517592

مراقبت از کودک در منزل

شما می توانید برای استخدام پرستار حرفه ای و دلسوز از پلتفرم خدمات پرستاری چتر سفید اقدام کنید. مجموعه چتر سفید با هدف ارائه سرویس های پرستاری در منزل طراحی و پیاده سازی شده است. شکی نیست که انتخاب پرستار توسط این مرکز کاری هوشمندانه خواهد بود.

پرستار کودک در منزل

مرکز خدمات درمانی چترسفید با استفاده از بهترین مراقبین با توجه به شرایط کودک سعی بر آن دارد که بتواند بهترین خدمات مراقبتی را برای نگهداری از کودک در منزل محیا کند.