درباره

چتر سفید به پشتوانه سال ها فعالیت مستمر در عرصه پزشکی و خدمات درمانی در محل مورد درخواست مشتریان توانسته است به مرکزی معتبر، قدرتمند و قابل اطمینان برای هموطنان عزیزمان  جهت دریافت خدمات پزشکی تبدیل شود.