ارائه مشاوره کلیه امور درمانی

ارائه مشاوره کلیه امور درمانی

مرکز خدمات درمانی چترسفید یک مرکز مراقبت پرستاری مورد تائید وزارت بهداشت و دارای مجوز با شماره198502-3 می باشد. این مرکز آماده ارائه مشاوره در زمینه درمان بیمار شما بصورت شبانه روزی می باشد.
پس با ما در ارتباط باشید
ما ارامش را برای شما و عزیزان شما به ارمغان می اوریم.

  • ارائه مشاوره برای پرستاری
  • ارائه مشاوره برای درمان