نگهداری از سالمند

پرستار یکی از اعضای تیم مراقبت های درمانی است که نقش بسیار مهمی را در حمایت های جسمی و روحی بر عهده دارد.امروزه به دلیل اشتغال مادران و یا به دلیل پرجمعیت بودن خانواده و کمبود وقت آنها این مسئولیت را برعهده پرستاران می سپارند. پرستار در منزل علاوه بر وظایف درمانی مسئولیت برقراری ارتباط با بیماران را دارد. امروزه پرستاران وظیفه نگهداری از سالمند را دارند.

تلفن ثابت : 02146136014
تلفن همراه : 09120517592

مراقبت از سالمند در منزل

افرادی که به اصطلاح از رده سنی 60 گذر می کنند سالمند به حساب می آیند و از قضا با توجه به سبک زندگی های امروزی بیماری های و ناتوانی های خودشو نشون میده بنابراین نیازمند به مراقب هستند و فردی که بتواند در کنار دانش کافی پزشکی و پرستاری در زمینه سالمندان و طرز برخورد با مشکلات و دغدغه های روحی و جسمی آنها مهارت داشته باشد گزینه خوبی برای پرستاری سالمند در منزل باشد.

مرکز خدمات درمانی چترسفید با استفاده از بهترین مراقبین با توجه به شرایط سالمند سعی بر آن دارد که بتواند بهترین خدمات مراقبتی را برای نگهداری از سالمند در منزل محیا کند.