بیمار | عضويت در واريان کلاب

بیمارانی که عضو این کلاب شوند می توانند از مزایای زیر بهره ببرند

همايش ها

شرکت در همایش های آموزشی

مشاوره های رایگان

مشاوره های رایگان در زمینه های دارویی و سلامت و تغذیه و فعالیت های بدنی

موجودي دارو

مشاوره جهت مراجعه به داروخانه های دارای موجودی داروی مد نظر

پزشک محل

یافتن پزشکان مجرب  در نزدیکترین محل

برای عضویت در واریان کلاب فرم زیر را پر کنید: